Vijvers

Een plekje met water in de tuin geeft een aparte sfeer en het is heel aantrekkelijk, geen zin in moeilijke constructies, dan graven we een vijverbak in.

Ingraven van een vijverbak is een nauwkeurig karwei, alleen dan wordt de kans op latere gebreken tot een minimum beperkt. De beste plaats voor een vijver is daar, waar in de loop van de dag elk deel van de vijver een tijdje in de schaduw ligt. Dit om te voorkomen dat door de hitte van de zon gebrek aan zuurstof ontstaat, waardoor de afbraak van afvalstoffen stagneert. Om zoveel mogelijk te kunnen genieten van wat zich in en om het water afspeelt is een plekje bij het terras of woonkamerraam een tweede punt van overweging.

1. Lengte en breedte of omvang van de waterbak uitzetten. 2. Rondom een gat graven dat ca 10 cm groter is dan de uitgezette maten. 3. Op de bodem van het gat een ca 5 cm dikke laag geel zand aanbrengen en hier op de bak plaatsen.   4. Met behulp van een waterpas de bak op de nog vormbare onderlaag precies waterpas plaatsen, dit is zeer belangrijk. 5. De vijver gedeeltelijk vullen met water en daarna de gaten rond de vijver dichten. 6. De bak verder met water vullen en een paar dagen zo laten staan tot de aarde zich heeft gezet.

Welke randafwerking kiest u om de overgang van water naar omgeving mooi te camoufleren.

Beplanten. De simpelste manier om de rand weg te werken is beplanten. Belangrijk is de keuze van de soorten: neem planten die door hun groeiwijze (b.v overhangend blad) inderdaad de rand aan het oog onttrekken maar die tegelijkertijd ook passen in de sfeer van water en oever. Geschikt zijn: Daglelie, Astibes met varenachtig blad en de echte varens mits de grond vochtig genoeg is. Ook siergrassen komen in aanmerking. Ook met planten die in de bak groeien kunnen we min of meer de rand camoufleren. Geschikte planten hiervoor zijn: Waterweegbree en Snoekkruid met forse bladeren en prachtige bloemen. Tegels. Een totale bedekking van de rand kan gerealiseerd worden met behulp van tegels( van het aangrenzende terras), die u over de rand laat steken. Hetzelfde effect wordt bereikt als u een houten vlonder op het water laat aansluiten. Om het verzakken van de bovenrand te voorkomen kunt u onder de stenen een rijtje oude trottoirtegels leggen of iets dergelijks. Veenturven. Een meer natuurlijke overgang kan gemaakt worden met turven die langs de hele vijverrand gelegd worden. Daarbij moet u er wel op letten dat het waterpeil constant de onderkant van de turven raakt. Deze zuigen zich namelijk voortdurend vol met water. Wordt het contact tussen water en turfjes verbroken, dan drogen ze uit en trekken helemaal krom. Een echte mooie camouflage krijgt u door de turfjes gedeeltelijk te laten begroeien met kruipende vochtminnende planten zoals Lysimachia nummularia of Waldsteinia ternata enCampanula portenchlaiana.

Van welk materiaal is snel een vijver te maken? Goedkoop is landbouwplastic, maar het risico van lek raken is hierbij groot. Van betere kwaliteit is de vijverfolie. U kunt dat kopen in verschillende standaardmaten. Controleer voordat u de folie legt de grond op scherpe uitsteeksels. vul de vijver is met water en werk daarna de randen af. Ook kunt u een kant en klare kunststofvijver kopen. zorg dat deze goed waterpas staat en druk de grond rondom de vijver gelijkmatig aan bij het vullen. Zo voorkomt u drukverschillen op de vijverwand.
 
Hoe wordt een vijver van beton gemaakt? De eenvoudigste constructie is het schaalmode met aflopende wanden. maak de helling niet steiler dan 45 graden. Egaliseer de bodem goed, eventueel met zand. Het juiste betonmengsel bestaat uit 1 deel cement, 1.1/2 deel zand en 2.5 deel grind. In de praktijk 1 zak cement, zes emmers zand en 10 emmers grind. Eerst een laag van 5 cm aanbrengen, daarop een laag gegalvaniseerd gaas en vervolgens een tweede laag beton tot een totale dikte van 12 cm. geef het beton genoeg tijd om uit harden.
 
Welke grondsoorten zijn geschikt voor de vijverbodem? In de handel is speciale vijvergrond. Een laag van 3 tot 5 cm afgedekt met  een laagje gewassen rivierzand voldoet prima. Breng dit wel aan voordat u de vijver met water vult. Opdwarrelen van de grond kunt u voorkomen door de slang in een emmer, die in de vijver staat, te hangen. Ook kunt u zgn containers gebruiken voor vijvergrond. Dat zijn kunststof korven, die u met planten en al in de vijver laat zinken. Voor waterlelies altijd deze containers gebruiken. Verpak de containers in jute voordat ze het water ingaan.
 
Wat is de beste plaats voor de vijver? een vijver is een sfeervol element in de tuin dat goed in het gezichtsveld moet liggen. Zoek daarom een plaats dichtbij het terras en of bij het huis zodat u de vijver goed kunt zien. Daarnaast is de ligging van de zon heel belangrijk. Waterplanten vragen behoorlijk wat zonlicht maar zorg er voor dat de vijver niet de gehele dag in de zon ligt anders wordt het gauw een groene brij.
Wat is de juiste diepte voor een vijver? Een vijver mag niet ondiep zijn. Hoe dieper, des te langer zal het water koel blijven en dat remt de algengroei. In ondiepe vijvers zullen de algen zich in het voorjaar snel ontwikkelen als de zon in kracht toe neemt. Minimaal moet een vijver 30 cm zijn maar een mooi gemiddelde is 60 cm.
Hoe houden we 's zomers de vijver koel? Op een hete zomerdag kan het water te heet worden. Er kan dan een tekort aan zuurstof in het water optreden, hetgeen gevolgen heeft voor het vijverleven. U kunt dat voorkomen door schaduw op de vijver te laten vallen als de zon op z'n felst is. Of plant langs de vijver wat struiken of hoge planten. Wees wel voorzichtig met planten die vruchten dragen, als die rijp in de vijver terecht komen, veroorzaken ze vervuiling.
Kunnen vissen en waterplanten meteen in de vijver? Ja, mits u enige voorbereidingen treft. Giet een dag van te voren enkele emmers water uit een gezonde sloot in de volle vijver. Leg vervolgens enkel turven in het water en strooi een handje koper geld uit. Wat de werking van dat laatste betreft weet niemand het ware te vertellen. Niet te min is het een beproefd middeltje om snel vissen en planten in het water te zetten.
Welke planten zijn geschikt voor de vijver? Zorg altijd voor een evenwichtige beplanting. Er zijn onderwaterplanten, drijfplanten en oeverplanten. Onderwaterplanten groeien in het midden van de vijver. Voorbeelden: Lelies,gele plompen, hoornblad, waterpest, fonteinkruid en waterranonkel, de laatste vier zorgen voor zuurstof in het water. Drijfplanten drijven op het water en houden de felle zon tegen. Voorbeelden: kikkerbeet, puntroos en krabbescheer. Oeverplanten hebben vooral decoratieve waarde. Bekend zijn: zwanenbloem, dotte, waterweegbree, iris (zie afbeelding) , egelskop, munt en bies.
Vissen in de vijver, waarop gelet moet worden? Teveel vissen in de vijver vervuilen het water en verstoren het biologisch evenwicht, vuistregel is twee vissen per vierkante meter. Wees ook voorzichtig in uw keus. goudvissen eten waterplanten die nodig zijn voor de zuurstof. Voeder vissen nooit meer dan ze in 10 minuten op kunnen. 's winters niet voederen. Doe dat pas weer als het water warmer is dan 7 graden.
Is er een middel om een vervuilde vijver weer schoon te maken? Als ondanks alle goede voornemens de vijver vervuilt en tenslotte gaat lijken op een bord erwtensoep dan is er een natuurvriendelijk middel, het heet Crystal-clear en gaat de overmatige algengroei te lijf.


                                                  Iris

Index